صنایع سنگ درنیکااستون به عنوان یک مجموعه فعال در زمینه فرآوری و تأمین و اجرای سنگ ساختمانی و مصنوعات سنگی با بهره گیری از تجارب گذشته و نگاه متمایز و نو به آینده این صنعت، در تلاش است تا محصول ارائه شده در پیشگاه مشتری همچون مرواریدی درخشان باشد.

Dornika Stone Industries, as an active group in the field of processing, supply and execution of building stone and stone artifacts, using past experiences and a distinct and new look to the future of this industry, strives to make the product presented to the customer as a shining pearl.

about dornika